Carrer de Mar, 44 - 08397 Pineda de Mar

937 623 292

Educació primària

Educació Primària (P1, P2, P3, P4, P5 i P6)

Al llarg de l’educació primària potenciem les competències i els talents personals de cada alumne perquè iniciï el camí cap a l’autoconeixement i la configuració d’una personalitat pròpia i autèntica.

Tot buscant l’excel·lència acadèmica, a FEDAC Pineda oferim una formació integral als nens i nenes perquè siguin persones amb capacitat crítica, solidàries i receptives a les necessitats de l’entorn social.

Projectes de l’etapa

Escacs

EscacsEls escacs no són només un joc per passar l'estona, sinó una poderosa eina d’aprenentatge. Aquest joc ajuda els alumnes a exercitar la memòria visual, prendre decisions i aprendre dels propis errors, treballar la capacitat de concentració, posar en pràctica conceptes matemàtics, potenciar la convivència i, fins i tot, millorar les habilitats lectores i lingüístiques.

A partir de 3r de primària organitzem campionats a nivell de classe durant tot el curs, així com un campionat intercicle per Sant Jordi.

A més, també duem a terme l’activitat "Escacs en família" en la que convidem les famílies a venir a jugar un cop al mes amb els alumnes de 5è.

A FEDAC, disposem d’una web d’escacs en la que es poden trobar multitud de recursos, informació, notícies, jocs… relacionats amb els escacs.

Projectes d’aula      

Cada trimestre treballem un project per afavorir un aprenentatge competencial, autònom i cooperatiu a partir de les competències bàsiques de medi i tenint en compte els coneixements previs i els interessos dels alumnes.

Durant el primer trimestre fem un projecte relacionat amb el nom de la classe (Xefs, Pirates, Astrònoms…), a partir del qual treballem de manera transversal els continguts de les diferents àrees. Els projectes es desenvolupen amb diferents metodologies: gamificacions, treball cooperatiu, murals, exposicions, sortides…

En el segon i tercer trimestre són els alumnes els que trien el projecte, en funció de les seves preferències.

Robotix

Ja des de l'etapa d'Infantil i al llarg de tota la Primària, introduïm els nens i les nenes en la robòtica educativa i el llenguatge de programació bàsic, a través de Micro:bit, Ozobot, LEGO Education WeDo i WeDO 2.0, Probot, Scratch, Bee-bots i Learn to learn (LEGO).

A través de les diferents activitats proposades, els alumnes desenvolupen els seus coneixements de ciència, tecnologia, arts i matemàtiques, a més de millorar les seves habilitats comunicatives, de treball en equip i de resolució de problemes.

Matemàtiques vivencials

A FEDAC Pineda apostem per una redescoberta de les matemàtiques a partir d’un aprenentatge competencial basat en el diàleg, la manipulació i el joc.

Treballem el pensament matemàtic per tal  que els alumnes siguin capaços d’enfrontar-se a situacions desconegudes i dissenyar estratègies per resoldre-les, tot analitzant les seves possibles solucions i fent-se noves preguntes.

A 5è i 6è participem des de fa anys a les proves Cangur de resolució de problemes matemàtics.

Escola verda

Un grup d’alumnes d’educació primària, els Ecodelegats, participen en trobades trimestrals on exposen les seves inquietuds pel que fa a la conservació del medi ambient. A partir d’aquí, programen i organitzen activitats sostenibles, fent-ne difusió a tots els grups classe d’educació primària i d’infantil de l’escola.

 Projectes d'Aprenentatge-Servei (APS)

A FEDAC Pineda proposem la involucració dels nostres alumnes amb l’entorn més proper a partir de diferents projectes a través del quals presten un servei a la societat alhora que obtenen un aprenentatge.

Alguns dels projectes d’Aprenentatge-Servei (ApS) de l’escola són:

  • Apadrinament lector i informàtic: alumnes de diferents nivells de l’escola s’ajuden entre ells per millorar la capacitat lectora i els coneixements informàtics.
  • Històries compartides: alumnes de l’IES Joan Coramines apadrinen els nens de 2n de primària i emprenen un projecte de creació literària.
  • Apadrinament creatiu: els alumnes de 3r de primària es troben periòdicament amb els avis de la residència Paradís del Mar.
Juguem en família

Les tres classes d'Educació Infantil realitzen periòdicament Jocs en Família, on es treballem conceptes matemàtics i de llengua a través del joc compartint estones amb les famílies. Organitzem aquestes trobades de joc compartit amb les famílies dos cops per trimestre.

De 4t a 6è de primària organitzem un cop al mes l’activitat d’escacs en família. Així, convidem els familiars a venir a classe a jugar a escacs amb els alumnes i conèixer de primera mà aquest projecte educatiu.

Campanyes solidàries

Cada any per Nadal els alumnes de 6è de primària lideren a l’escola el projecte Nadal Solidari. Ells s’encarreguen de dinamitzar la campanya de recollida d’aliments bàsics per a Càritas, per tal que les persones més necessitades del nostre entorn rebin ajuda alimentària.

Al llarg del curs també fem diferents activitats amb la implicació de tota la comunitat educativa per recaptar fons a favor del projecte Camerun d’Anunciata Solidària, els quals es destinen la rehabilitació d’una escola d’infantil i primària en aquest país.

Parlem i escrivim

Al llarg de tota la primària, treballem la competència comunicativa oral i escrita dels alumnes per ajudar-los a ser uns bons comunicadors a través de diferents projectes, activitats d’oratòria i espais de treball.

Una d’aquestes propostes és "Ara escric", una activitat pensada per potenciar l’expressió escrita dels alumnes. Els alumnes desenvolupen el lèxic i estructures morfosintàctiques diferents dels de la llengua oral, aprenen a estructurar els seus escrits i a reconèixer diverses tipologies textuals.

Eines Google

A partir de 1r de Primària, tots els alumnes de l’escola disposen d’un ordinador Chromebook d’ús individual. Els alumnes s’introdueixen en l’ús d'aquest dispositiu i en les eines de l’entorn G Suite (Google for Education) i aprenen a utilitzar i dominar eines com el Classroom, Drive, Documents, Presentacions, Fulls de càlcul, Sites... juntament amb moltes altres eines telemàtiques (Plickers, Kahoot, Socrative, Quizizz, Lichess...) 

Projecte Escolta’m

Disposem d’un temps i un espai a l’escola per tenir una estona de conversa amb el tutor en petits grups o individualment. El projecte Escolta’m proporciona un espai de confidencialitat on els alumnes poden compartir allò que els interessa: preocupacions, experiències, gustos…

Ioga

El nens i les nenes de 1r i 2n de primària participen en el projecte de ioga. La seva pràctica promorciona molts beneficis als més petits: control del cos, control i domini de la ment, millora de l’autoestima, canalització de l’energia, incorporació d’hàbits saludables…

Exàmens d’anglès de Cambridge

A FEDAC Pineda comptem amb la certificació de University of Cambridge ESOL Examinations, que ens acredita com a centre preparador de candidats i candidates per als exàmens de Cambridge ESOL.

La realització d’aquests exàmens està contemplada dins del projecte lingüístic de l’escola, ja és una manera motivadora i positiva d’avaluar el nivell d’anglès dels alumnes segons els barems establerts al Marc europeu comú de referència per a les llengües.


A l’escola preparem per a les proves Starters (nivell inicial, 1r i 2n de primària), Movers (nivell A1, 3r i 4t de primària) i Flyers (nivell A2, 5è i 6è de primària).

Gamificació

Proposem activitats de gamificació a l’aula, ja que la motivació que els nens i les nenes senten pel joc es converteix en l’estimulació que necessita el cervell per créixer i aprendre. A través del joc, aconseguim despertar aquesta motivació per l’aprenentatge i el descobriment de nous coneixements; jugant, l’alumne prova, explora, s’equivoca, rectifica i aprèn, i ho fa d’una manera natural sense adonar-se’n.

Així, a través de les gamificacions treballem les matemàtiques, la comprensió lectora, els medi natural i social, les emocions, els projectes de classe...

Activitats complementàries

Com a escola concertada, a FEDAC Pineda impartim un conjunt d’activitats complementàries dins de l’horari escolar per a tots els alumes. Aquestes activitats s’alineen amb el projecte educatiu #avuixdemà2024 i afavoreixen la formació integral i el desenvolupament de les habilitats i els talents dels nens i les nenes:

  • LEM: Lideratge personal
  • EMMAÚS (Interioritat)
  • USE OF ENGLISH (en anglès)
  • ESCACS
  • ArtTIC (Art i Tecnologia)

Consulta els detalls de les activitats complementàries al pdf.

Contacta amb nosaltres

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l'escola.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website