Carrer de Mar, 44 - 08397 Pineda de Mar

937 623 292

Projectes de FEDAC Pineda

Projectes de l'escola

A més de dur a terme amb els alumnes els projectes diferenciadors vinculats al pla d’innovació pedagògica #avuixdemà2024, a FEDAC Pineda participem també en una sèrie de projectes d’escola.

Espiritualitat i interioritat

Treballem la interioritat a través de la TUtopia. La TUtopia és la pedagogia del sentit, de la missió personal, de la interrelació amb els altres i del llegat que volem deixar en el nostre pas per aquest món. La TUtopia esdevé una forma de vida centrada en l’autoconeixement, en les preguntes que ens interpel·len i en l’elecció personal, que és la que acaba configurant la nostra llibertat.

En tot aquest procés, cal un espai de calma, on puguem trobar-nos amb nosaltres mateixos, aprendre a conèixer-nos, relacionar-nos i interpel·lar-nos. Aquest espai rep a la nostra escola el nom d’Espai Emmaús.

La TUtopia està impregnada dels valors cristians de Jesús de Natzaret i del Pare Coll, persones de transició que han millorat el nostre món i que són inspiració constant.

Competència digital                 

En un món cada cop més tecnològic, considerem la necessitat alfabetitzar digitalment els infants ajudant-los a seleccionar, processar i organitzar la informació. A les aules d’educació infantil utilitzem Bee-Bots amb la finalitat d’introduir els nens i nenes en la robòtica i el llenguatge computacional. També fem servir diferents webs i recursos per iniciar el treball amb ordinadors i tauletes.

A partir de 1r de Primària, tots els alumnes de l’escola disposen d’un ordinador Chromebook d’ús individual. Els alumnes s’introdueixen en el Chromebook i en les eines de l’entorn G Suite (Google for Education) i aprenen a treballar amb Drive, documents, presentacions, fulls de càlcul, classroom, jamboard i moltes altres eines educatives de caràcter digital. Per altra banda, tots els alumnes de FEDAC Pineda disposen d’un correu electrònic amb domini FEDAC i, des de l’escola, els acompanyem en la formació i ús d’aquest recurs de manera responsable.

Gamificació                     

La gamificació és un procés de transformació educativa a través del qual les experiències d’aprenentatge són viscudes com un joc. Considerem que es tracta d’una eina molt efectiva per connectar millor amb els interessos i els talents dels alumnes.

Dit d’una altra manera, amb la gamificació els continguts i les activitats d’aprenentatge adquireixen les propietats d’un joc i es transformen en una proposta educativa lúdica i divertida per als alumnes.

Matemàtiques competencials

A FEDAC Pineda apostem per una redescoberta de les matemàtiques a partir d’un aprenentatge competencial basat en el diàleg i la manipulació. Amb l'App d'Innovamat fomentem el pensament matemàtic i que l’alumne sigui capaç d’enfrontar-se a situacions desconegudes i dissenyar estratègies per resoldre-les, tot analitzant les seves possibles solucions i fent-se noves preguntes. També ens centrem en què els nens i nenes siguin capaços de transmetre i interpretar la informació matemàtica a través de qualsevol canal, ja sigui de manera gràfica, escrita, oral, amb l’ajuda de materials o mitjançant la tecnologia. Es tracta, en definitiva, que resolguin problemes, raonin i provin, connectin, representin i comuniquin.

Escola multilingüe

A FEDAC Pineda som escola multilingüe i impulsem l’aprenentatge del català, el castellà i l’anglès dins del marc del projecte lingüístic 3L de les escoles FEDAC.

L’objectiu és l’assoliment d’una competència comunicativa sòlida en les dues llengües oficials del país (català i castellà) i en llengua anglesa. Amb aquesta finalitat, els educadors programem situacions comunicatives que implanten un plurilingüisme actiu, basat en el constructivisme del treball per projectes, l’aprenentatge cooperatiu, l’aprenentatge basat en problemes, etc.

Fomentem activitats pràctiques on els nens i les nenes se sentin protagonistes i tinguin la necessitat de comunicar-se emprant diferents suports: oral, escrit, audiovisual i tecnològic. L’assoliment de les habilitats de lectura i escriptura constitueixen també un objectiu d’atenció preferent durant tota l’etapa d’educació primària.

Auxiliar de conversa en anglès

A FEDAC Pineda participem en un programa d’incorporació d’auxiliars de conversa en llengua anglesa. Aquest programa permet que joves procedents de països de parla anglesa s’integrin en activitats a l’aula per ajudar els alumnes a millorar la competència comunicativa en anglès, tot donant suport als mestres d’aquesta àrea.

Colònies d’I3 a P6

Apostem per les colònies des del primer curs d’educació infantil i fins a 6è de primària. L’objectiu és oferir a tots els alumnes de FEDAC Pineda l’experiència de conviure en un entorn no habitual, així com potenciar l'autonomia i el treball en un medi no acadèmic.

Així doncs, fem colònies per:

  • Fomentar l’autonomia personal.
  • Descobrir la natura i l’aproximació científica.
  • Afavorir la cohesió de grup, ser solidari, solucionar problemes d’una forma col·lectiva, ajudar els companys a superar les dificultats.
  • Experimentar sentiments i emocions.
  • Aprendre i passar-ho bé.

Contacta amb nosaltres

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l'escola.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website