Carrer de Mar, 44 - 08397 Pineda de Mar

937 623 292

Els exàmens de Cambridge: una eina clau per a l’èxit a l’educació primària

Els exàmens de Cambridge: una eina clau per a l’èxit a l’educació primària

En l’actual paisatge educatiu, l’aprenentatge de l’anglès s’ha convertit en una habilitat essencial per als nens i nenes que aspiren a un futur global i connectat. En aquest context, els exàmens de Cambridge per a l’educació primària s’han destacat com a eina pedagògica vital per a la formació integral dels estudiants.

A l’escola preparem els nostres alumnes pels tres nivells inicials (Starters, Movers i Flyers). De manera que cada any, a partir de segon de primària fins a sisè, tenen la possibilitat d’examinar-se en aquests tres nivells. Enguany, hem presentat a 16 alumnes, dels quals 2 d’ells s’han examinat en el nivell d’Starters, 5 en nivell de Movers i 9 més en nivell de Flyers. Per a la preparació, comptem amb l’ajuda de la Jèssica, la nostra auxiliar de conversa. A  les seves sessions els alumnes tenen l’oportunitat de practicar amb exàmens oficials, per així treballar els continguts essencials per a adquirir els màxims escuts.

Aquests exàmens no només ajuden a establir una base sòlida en llengua anglesa sinó que també tenen una sèrie de beneficis: 

-Avalats Internacionalment: Els exàmens de Cambridge són reconeguts arreu del món i atorguen una credibilitat acadèmica inestimable als estudiants que els superen. Això és especialment important en una societat cada vegada més globalitzada.

-Avaluació de competències: Els exàmens de Cambridge avaluen les quatre habilitats lingüístiques essencials (speaking, listening, reading and writing) amb uns criteris estàndard, la qual cosa ajuda a avaluar amb precisió el nivell de competència lingüística dels estudiants.

-Desenvolupament a nivell personal: La preparació per als exàmens fomenta l’aprenentatge continu i el desenvolupament de competències com la resolució de problemes, l’organització i la gestió del temps.

-Adquisició d’escuts: Amb aquestes proves no hi ha aprovats ni suspensos, sinó que l’alumne obté escuts (en escala de l’1 al 5) en funció del seu resultat.

-Motivació i Confiança: Superar els exàmens de Cambridge en edat primerenca pot impulsar la motivació dels estudiants i augmentar la seva confiança en les seves habilitats en anglès. 

-Preparació pel futur: Els estudiants que posseeixen una bona base en anglès des de ben petits tenen més oportunitats i estan millor preparats per al futur, ja que aquesta habilitat és fonamental en molts àmbits professionals.

Per tant, la realització d’exàmens de Cambridge a l’educació primària esdevé una eina pedagògica que no només millora l’anglès dels estudiants, sinó que també ajuda a construir un fonament sòlid per a les seves futures oportunitats educatives i professionals. 

Amb la creixent importància de l’anglès en un món cada vegada més connectat, aquests exàmens es converteixen en una inversió en l’èxit futur dels nostres joves estudiants. És en  definitiva una inversió en el creixement personal i en el progrés de la societat de l’actual segle XXI.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website