Carrer de Mar, 44 - 08397 Pineda de Mar

937 623 292

MATEMÀTIQUES VIVENCIALS

MATEMÀTIQUES VIVENCIALS

A l’hora de treballar els conceptes i aplicar-los, ens agrada fer-ho sortint de l’aula (i de tant en tant de l’escola) per tal de buscar espais en els que l’alumnat hagi de comptar, mesurar, cercar, manipular… D’aquesta manera, es contextualitzen els aprenentatges dins del seu entorn més proper, amb l’objectiu que vegin l’aplicació pràctica dels conceptes que s’estan treballant relacionant-ho amb elements coneguts.

Mesures al pati

Les Matemàtiques vivencials requereixen la participació activa dels alumnes, generalment de manera cooperativa, fet que ajuda a que es reparteixin els rols, a que formulin hipòtesis i les valorin, així com a enfortir el vincle entre ells i també el respecte davant les opinions dels altres. Tot això sense oblidar la motivació i la implicació que demostren sempre que fem activitats d’aquesta mena.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website