Carrer de Mar, 44 - 08397 Pineda de Mar

937 623 292

PROJECTE ESCOLTA’M

PROJECTE ESCOLTA’M

El projecte Escolta’m, iniciat fa uns anys a l’escola, ens permet una vinculació educativa positiva entre el tutor/a i l’alumne/a. Alhora, els proporciona factors que els reconeguin i acompanyin en el seu creixement personal i puguin anar aconseguint fites que l’ajudin a desenvolupar-se de forma integral i satisfactòria.

Quan escoltem a un alumne, podem saber en quin univers viu, quins instruments lingüístics domina, quins desitjos i quines expectatives té, en definitiva, quines són les seves necessitats. Les mirades que s’hi estableixen són capacitadores, millorant així les competències emocionals que pot tenir cada un.

La bona relació que s’estableix amb el tutor, afavoreix també la millora dels aprenentatges i la convivència entre tots els alumnes de l’aula. Una tutoria acollidora, en un espai i un temps de dedicació tranquil i assossegat, ens permet agafar confiança, doncs estem en escolta activa sempre que ho necessiten. Alhora, ens permet també una gestió relacional, ja que tots els alumnes passen per aquest projecte.

Als nostres alumnes els agrada molt participar en aquest projecte engrescador.

SEGUIM!!!

CreaEscola Quality Certificate for Education Website