Carrer de Mar, 44 - 08397 Pineda de Mar

937 623 292

Què ens aporten els auxiliars de conversa a l’escola?

Què ens aporten els auxiliars de conversa a l’escola?

La responsabilitat del personal docent a l’hora d’impartir classes de llengua estrangera ha d’anar molt més enllà d’impartir classes magistrals de gramàtica, de lectura, d’escriptura i de parla en una segona llengua.  

Un aprenentatge modern ha de ser interactiu i, en la mida dels nostres recursos, el més simbiòtic possible amb allò que es vol transmetre. És per això que voldríem definir allò que un auxiliar de conversa nadiu pot aportar en aquest context.

Parlem de l’anglès. Una llengua que es va imposant, dia rere dia, en el nostre món quotidià i que va substituint amb neologismes, conceptes d’un món cada cop més global. Amb l’anglès podem accedir a tot arreu i ens podem comunicar amb gairebé tothom. Si més no, aquesta és la tendència natural i acceptada arreu del món.

Veiem amb enveja la naturalitat amb la que els nostres veïns d’Europa del nord parlen en anglès amb fluïdesa; sense pauses per la traducció i amb uns recursos lingüístics molt semblants als de les seves pròpies llengües.

Aquest hauria de ser el nostre objectiu. Difícil, perquè tenim dificultats per interactuar amb anglesos nadius i perquè no acabem de fer el salt per evitar traduccions de l’anglès al català o castellà quan veiem sèries, pel·lícules o documentals. No tenim costum de fer un esforç d’oïda i assimilar amb naturalitat aquesta nova llengua (fins i tot encara que estigui subtitulada).

En aquest escenari s’obre una nova oportunitat que hauríem d’aprofitar per incentivar l’ús de l’anglès i el repte que aquest ús sigui cada cop més fidel a l’original.

I aquesta oportunitat és la d’integrar en el nostre ensenyament i aprenentatge a un auxiliar de conversa. Una persona que ens ajudi a desenvolupar un aprenentatge actiu, que parli i, sobretot, s’expressi sempre en la seva llengua natural.

Dins dels quatre pilars bàsics de l’aprenentatge (listening, speaking, reading i writing), la immersió lingüística que pot suposar interactuar amb un auxiliar de conversa ens ajudarà molt a superar dificultats de “listening” i d’“speaking”. Millorades aquestes dues de forma més natural, el writing i el reading també esdevindran menys forçades.

Estudiar anglès ja no ha de ser el concepte. Ens hem de comunicar amb l’anglès, i, en tot cas, hem d’estudiar la seva gramàtica per aprofundir en uns coneixements més puristes. Però allò que ens pot donar la conversa, forma part de l’aprenentatge natural que difícilment substitueix un llibre.

Haurem de dedicar hores exclusives per aquesta immersió lingüística natural i aprofitar fins i tot la interrelació amb l’auxiliar per aprendre noves cultures.

A més a més, ajudarem els nens a agafar seguretat quan s’expressin; els ajudarem a perfeccionar la pronunciació i a perdre la por a fer el ridícul a l’hora de parlar en llengües alienes.

Entenent que integrar un auxiliar de conversa a l’escola ajudarà molt al desenvolupament dels nostres alumnes, ens queda ja fixar unes pautes generals perquè aquesta integració sigui el més efectiva possible. Definim doncs la responsabilitat que demanarem a aquest auxiliar, prioritzant en la seva involucració i proposant, entre d’altres tasques, que:

  • Es facin grups reduïts on tots els alumnes disposin del temps suficient per participar-hi. 
  • Hi hagi un compromís d’evolució amb indicadors (encara que no siguin ponderables).
  • Hi hagi la possibilitat d’accedir a certificats oficials amb preparacions als exàmens oficials de Cambridge (Starters, Movers, Flyers).

Amb un auxiliar de parla anglesa ajudarem als nostres alumnes a ser millors estudiants, a tenir més seguretat quan surtin de la seva zona de confort, a tenir reptes i a tenir una visió més global del món. L’anglès és molt més que una llengua estrangera, és una finestra a un món global i una porta d’accés per oferir totes les oportunitats als nostres nens i nenes.