Carrer de Mar, 44 - 08397 Pineda de Mar

937 623 292

Resolució de problemes

Resolució de problemes

A l’hora de treballar la resolució de problemes, és bo que els alumnes es trobin físicament enmig de la situació a resoldre; és per això que de tant en tant sortim de l’aula (i en ocasions també de l’escola) per buscar aquests espais on es plantegen problemes “in situ” a l’alumnat, que ha de resoldre individualment o en petits grups.

D’aquesta manera, es contextualitzen els aprenentatges dins del seu entorn més proper, amb l’objectiu que vegin més clarament el problema que se’ls presenta i la manera de resoldre’l, en contraposició a haver d’imaginar la situació dins l’aula.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website