Carrer de Mar, 44 - 08397 Pineda de Mar

937 623 292

Shakers – Innovació i transformació

Shakers – Innovació i transformació

Des de la FEDAC s’estipula que a cadascuna de les seves escoles hi hagi un educador amb el rol de shaker, molt vinculat al pla d’innovació educativa #avuixdemà2024. Aquesta figura del SHAKER té com a objectiu sacsejar des de la base els equips educatius de cada centre en pro de l’exploració de noves metodologies, facilitar la innovació i acompanyar els altres docents de l’escola en els processos de transformació i canvi.

Així, el curs passat es va seleccionar a un representant o “shaker” de cada centre, per participar en el diploma “Nous Rols per a l’Aprenentatge en Educació”, organitzat per la Universitat de Mondragón, en col·laboració amb TEAMLABS.

El nostre mestre Christian Muñoz va ser la persona seleccionada per viure aquesta experiència, i desenvolupar un projecte d’aplicació immediata a la nostra escola, que porta com a títol: “Generar una estructura sòlida del treball per projectes”.

L’objectiu principal d’aquest projecte és remodelar l’estructura organitzativa de l’escola, en diferents àmbits d’actuació. S’aborden aspectes com la gestió de les reunions, l’organització entorn de la programació dels projectes, l’aprofitament dels diferents espais del centre, l’organització dels recursos didàctics, o modificar la gestió del temps docent, que fins ara es basa en un sistema tradicional d’hora per assignatura, i un sol professor a l’aula; per a passar a un model d’horari més flexible i obert, amb una perspectiva cooperativa i coeducativa.

Per a dur a terme aquest projecte, s’ha necessitat de la col·laboració i implicació de tot el claustre, ja que és l’única manera de provocar un canvi estructural real. És un projecte a llarg termini, que permetrà establir les bases per a generar una estructura organitzativa sòlida en el centre, en relació al treball per projectes.